| |
для людей з вадами зору

Реєструючись на сервісі «Щоденник пацієнта», я:

  • надаю згоду на обробку своїх персональних даних, зазначених мною у електронній анкеті під час реєстрації;
  • приймаю Угоду користувача;
  • підтверджую те, що ознайомлений(-а) з текстом Повідомлення суб'єкту перснальних даних про обробку його персональних даних та правами, наданими мені згідно з ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

1. Зобов'язання Користувача

1.1. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися такими, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які приводять або можуть привести до порушення нормальної роботи сервісу.

1.2. Використання матеріалів щоденника без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів потрібне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від Правовласників.

1.3. Користувач попереджений про те, що Адміністрація не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на ресурсі.

1.4. Користувач згоден з тим, що Адміністрація ресурсу не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким змістом щоденника.

1.5. Користувач приймає положення про те, що усі матеріали і сервіси щоденника або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація не несе якої-небудь відповідальності і не має яких-небудь зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

2. Інші умови

2.1. Усі можливі спори, похідні від цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації агентських стосунків, стосунків товариства, стосунків по спільній діяльності, стосунків особистого найму, або якихось інших стосунків, прямо не передбачених Угодою.

2.3. Визнання судом якого-небудь положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою визнання недійсними інших положень Угоди.

2.4. Бездіяльність з боку Адміністрації у разі порушення ким-небудь з Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали щоденника, що охороняються відповідно до законодавства.

Продовжуючи використовувати сервіс «Щоденник пацієнта», Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.